SYYSKOKOUSKUTSU 29.11.2020 Lue lisää ------->

30.10.2020


KUTSU SUOMEN MAASTOJOUSIAMPUJAIN LIITON VUOSIKOUKSEEN, SYYSKOKOUS

Suomen Maastoampujain Liitto ry kutsuu jäsenistön vuosikoukseen 29.11.2020 alkaen klo 16.

Kokousessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

- vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021

- valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet (kts.liite)

- valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä      varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

- käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat ja jäsenseuroilta tulleet asiat jotka ovat toimitettu FFAA:n hallituksen puheenjohtajan tietoon tiedotetun toimitusmenettelyn ja -aikataulun mukaan.

Kokous järjestetään skypekokouksena.

Osallistujien tulee ilmoittautua allekirjoittaneelle sillä sähköpostiosoittella jolla tulevat osallistumaan kokoukseen viimeistään viikoa ennen kokousta!

Jos seuran puheenjohtaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, on seuraa edustavan osallistujan valtakirja toimitettava s-postiliitteenä ilmoittautumisen yhteydessä. (sekä valtakirjaosallistujan s-postiosoite jolla hän kokoukseen osallistuu)

Jäsenseurojen haluamat muut asiat/esitykset jotka jäsenseurat haluavat syyskokouksen käsittelyyn tulee ilmoitta sähköpostiin ollirmaki@gmail.com viikoa ennen kokousta.

Tarkemmat ohjeet skypekokoukseen liittymiseen sekä asialiitteet kokoukseen toimitetaan osallistujille viikkoa ennen kokousta.

Ilmoittautumiset sähköpostiin ollirmaki@gmail.com

Tervetuloa kokoukseen.

FFAA:n hallitus

Olli Riuttamäki

vt. puheenjohtaja

Liite

Hyvät Jousiammuntaharrastajat ja jousiammuntaseurat!

Tulevassa Suomen Maastojousiampujain liiton syyskokouksessa haetaan/valitaan liitolle uusi puheenjohtaja ja hallitusjäseniä.

Jos haluat vaikuttaa maastojousiammunnan kehittämiseen ja toimintaan Suomessa ilmoittaudu halukkaaksi puheenjohtajaksi tai hallitusjäseneksi!

Ilmoittautumiset s-postina osoitteeseen ollirmaki@gmail.com

FFAA hallitus