Pitkäjouset

Pitkäjousi (LB)

Mistä tahansa materiaalista valmistettu jousi, joka voi olla yksiosainen tai purettavissa kahteen osaan ja liitettävissä kädensijan kohdalta uudelleen yhteen yksiosaiseksi (vain yhdellä liitoksella). 

Jännitettynä jousi muodostaa yhden yhtäjaksoisen kaaren, joka mitataan seuraavasti: kun jousi jänteelle viritettynä asetetaan niin, että jänne on pystysuorassa asennossa minkä tahansa lavalta valitun pisteen ja kuvitteellisen vaakasuoran viivan välisen kulman pitää pienentyä liikutettaessa tätä pistettä jousen kädensijasta kauemmaksi. Jos lavan kaaren yhtäjaksoisuudesta on epäilys, jousen keskiosan kavennuksista lavan kärjen vahvistuksiin asti pitkin jousen selkämystä asetettuun mittanaruun ei pidä jäädä rakoja mittanarun ja jousen lavan välille (jos vahvistuksia ei ole niin siihen kohtaan, jossa jänne lepää jänneurassa). 

Kärjen vahvistukset eivät saa olla yli 20 mm korkeita mitattuna jousen lavan yläpinnasta, eikä pituudeltaan yli 50 mm mitattuna jänneuran keskeltä kohti jousen kädensijaa. 

Jousessa saa olla ikkunaleikkaus ja nuolihylly. Ikkunaleikkauksen on oltava viistottu koko pituudeltaan sekä pyöristetty kohdasta, jossa ikkunaleikkaus kohtaa ylälavan. Ikkunaleikkaus ei saa syvyydeltään ylittää jousen keskikohtaa. 

Jousen ampujan puoleisella kyljellä, kädensijassa, ikkunaleikkauksessa ja nuolihyllyssä ei saa olla mitään merkkauksia tai merkkejä, joita voi käyttää tähtäämisessä. Jos tällaisia merkkejä tai merkkauksia on jousen keskiosan tähtäinikkunassa, tähtäinikkunan selkämys pitää peittää koko pituudeltaan teipillä.

Mitkään jouseen tehtävät lisäykset, joiden tarkoitus on jousen vakaaminen, tasaaminen, vetojäykkyyden vähentäminen, tähtääminen ja/tai vetopituuden tarkistus, eivät ole sallittuja.

Jänteellä on sallittu vain yksi nokinpaikka, joka voi olla merkittynä yhdellä tai kahdella nokinpaikannusmerkillä. Pallonokkien tai vastaavien tapauksessa sallitaan vain yksi nokinmerkki.

Jännevaimentimet eivät saa olla 30 cm lähempänä nokinpaikkaa. 

Nuolten pitää olla puuta, sulitettuja luonnonsulilla, ja niiden on oltava yhdenmukaisia pituudeltaan, sulitukseltaan ja kärjiltään, värityksestä välittämättä. Nuolessa ei saa olla mitään merkkauksia tai merkkejä, joita voi käyttää apuna tähtäämisessä, eikä niiden pituus saa vaihdella enempää kuin 25 mm kilpailun alussa. Nokkien materiaali on vapaa ja minkä painoisia kärkiä voi käyttää.

Jousella täytyy ampua ”välimerenotteella”. Fyysisen epämuodostuman tai vamman takia, on tehtävä erityinen poikkeus.

Ilmoittautuneet, jotka eivät täytä yllä esitettyjä sääntöjä on siirrettävä "Jousimetsästys, vastakaari"-luokkaan tai luokkaan, jossa kyseinen laitteisto on sallittu ja mahdollista käyttää.