Tulosten hallinta kilpailuissa

Kilpailijoiden tuloskorteista vastaa järjestäjäseura. IFAA on laatinut alla olevat tuloskorttien mallit, joita voi hyödyntää kisoissa.

Kun kilpailut ovat ohi, järjestävä seura tekee yhteenvedon tuloksista, merkitsee niihin uudet ja sivuavat suomenennätykset ja lähettää ne FFAA:n hallituksen kilpailuvastaavalle. Tulokset julkaistaan sellaisenaan FFAA:n Tulokset-sivulla. 

Tulosten pohjalta päivitetään Ennätykset-sivulta löytyvät tiedostot ajan tasalle.

Jotta tiedot ovat tulosten lukijoille helpommin luettavissa, pyydämme, että kilpaiunjärjestäjät käytätte tulosten yhteenvedossa alla olevan mallin mukaista tietojen järjestystä ja merkitsette selkeästi uudet tai sivuavat ennätykset omiin sarakkeisiinsa.

Kilpailujen tuloskorttien mallit

Alla on IFAA:n tuloskorttien malleja, joita FFAA:n suomenmestaruus- ja ennätyskelpoiset kilpailujen järjestävät seurat voivat hyödyntää. Tuloskorteista tiedot kerätään yhteenvedoksi. Tämä malli löytyy Tulokset-sivulta vasemmalla olevasta sivuvalikosta.

Kilpailutulosten yhteenvetoa varten malli järjestäjälle

Kun seurasi järjestää suomenmestaruus- ja ennätyskelpoisia kilpailuja, kirjaa ilmoittautuneet ja tulokset sarakkeittain seuraavaan järjestykseen:

  • ammuntaluokka
  • etunimi
  • sukunimi
  • seura
  • rastien määrä
  • tulos 
  • ennätys  (SM, SM sivuaa)

Liitteessä olevassa Excel-tiedostossa on malli, jota voit halutessasi hyödyntää osallistujatietojen kirjaamiseen. Ohjeet löytyvät omalta sivultaan.

Merkitse uusi tai ennätystä sivuava tulos selkeästi omaan sarakkeeseensa. IFAA:n ja FFAA:n ennätyskirjanpito on samassa järjestyksessä.