Vakuutukset

FFAA:n jäsenseurojen aloittelija-ampujien vakuutukset

FFAA on vakuuttanut jäsenseurojensa kokeilija-ampujat. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että kokeilija-ampuja on seuran valmentajan ohjauksessa.

FFAA:n jäsenseurojen jäsenten vakuutukset

FFAA:n alaiseen seuraan kuuluvalla on oltava voimassa tapaturma- ja vastuuvakuutus. Seura vastaa jäsentensä vakuuttamisesta. OP Pohjola Vakuutus tarjoaa FFAA:n jäsenseurojen jäsenille Sporttiturvan (tapaturmavakuutus) ja Vastuuvakuutuksen. 

Seuran, joka kuuluu FFAA:han ja SJAL:iin jäsenet maksavat em. vakuutukset SJAL:n jäsenmaksussa. Seura, joka kuuluu vain FFAA:han ilmoittaa FFAA:n rahastonhoitajalle, kuinka monta jäsentä seurassa on. FFAA laskuttaa vakuutuksia vastaavan summan seuralta. FFAA hoitaa keskitetysti jäsenseurojensa puolesta vakuutusten tilittämisen OP Pohjolalle.

Mitä Sporttivakuutus ja Vastuuvakuutus korvaavat? FFAA:n yhteyshenkilö vakuutusasioissa on Anneli Lehtinen, puh. 0405042889 ja sposti anneli.h.lehtinen(at)gmail.com