Vastakaarijouset

Vaisto vastakaari (BBr)

Jousessa, nuolissa, jänteessä tai varusteissa ei saa olla tähtäämiseen käytettävissä olevia tähtäimiä, merkkauksia, merkkejä tai laminointeja. Säädettävää nuolihyllyä voidaan käyttää nuolen ja jousen ikkunaleikkauksen välisen tilan säätämiseen.

Vakaajien käyttö on sallittua.  

Ainoastaan yksi pysyvä nokinpaikka on sallittu, joka voidaan merkitä yhdellä tai kahdella nokinpaikanmerkillä. 

Mikään muu mekaaninen laite ei ole sallittu, paitsi yksi ei- säädettävä vetopituuden ilmaisin ja/tai jouseen kiinnitetty vesivaaka, joista kumpikaan ei saa ulottua nuolen yläpuolelle. 

Kaikkien käytettävien nuolten tulee olla yhdenmukaisia pituudeltaan, painoltaan, läpimitaltaan, sulitukseltaan ja nokitukseltaan, värityksen ollessa vapaa, sallien kuitenkin käytön ja kulumisen aiheuttamat muutokset. 

Jousimetsästys, vastakaari (BHr)

 • Aikuiset Naiset AFBHr Miehet AMBHr
 • Veteraanit yli 50v Naiset VFBHr Miehet VMBHr
 • Nuoret aikuiset 17-18v Naiset YAFBHr Miehet YAMBHr
 • Juniorit 13-16v Tytöt JFBHr Pojat JMBHr
 • Minijunuirit Tytöt CFBHr Pojat CMBHr 

Jousen, nuolten, jänteen ja varusteiden on oltava vailla sellaisia tähtäysmerkintöjä, merkkejä, ja/tai laminointeja joita voisi käyttää tähtäämiseen. 

Vesivaaka ei ole sallittu. 

Yhtäkään minkäänlaista tähtäämiseen käytettävää laitetta ei saa olla kiinnitettynä ampujan varusteisiin. 

 Klikkeri ei ole sallittu. 

Jousiampujaa katseen linjaamisessa ja ankkurointipisteen yhdenmukaisuuden saavuttamisessa auttavat optiset laitteet eivät ole sallittuja.  Ainoastaan yksi pysyvä nokinpaikka jänteellä on sallittu. Nokinpaikka voi olla mer- kitty yhdellä tai kahdella nokinpaikanmerkillä. 

Ainoastaan yksi samana pysyvä ankkurointikohta on sallittu. Ampujan etusormen tulee koskettaa jänteelle asetetun nuolen nokkia. Sormien asentoa ei saa vaihtaa kilpailun aikana. Fyysisen vamman tai epämuodostuman ollessa kyseessä tulee sääntöön tehdä asianmukainen poikkeus. 

Kaikkien käytettävien nuolten tulee olla yhdenmukaisia pituudeltaan, painoltaan, läpimitaltaan, sulitukseltaan ja nokitukseltaan, värityksen ollessa vapaa, sallien kuitenkin käytön ja kulumisen aiheuttamat muutokset. 

Lehtistopparit (brush buttons) oikeilla paikoillaan lavan vastakaaren alkukohdassa, jänteenvaimentimet ylhäällä ja alhaalla vähintään 12 tuuman päässä nokinpaikasta, sekä jousinuoliviini asennettuna ikkunaleikkauksen vastakkaiselle puolelle kaikki viinen osat ikkunaleikkauksesta näkymättömissä ovat sallittuja. 

Sallittua on käyttää yhtä suoraa stabilisaattoria, jonka pituus ei saa ylittää 12 tuumaa jousen selkämyksestä mitattuna, pikalukitusmekanismi mukaan luettuna, jos sellaista käytetään. Minkäänlainen haaroitettu stabilisaattori tai vastapaino ei ole säännön mukainen. Kiinnitysholkki (kohta johon stabilisaattori ruuvataan kiinni) on osa stabilisaattoria. 

Vetojäykkyyttä ei saa säätää minkään yksittäisen kierroksen aikana. 

Vapaa, rajoitettu - vastakaari (FSr)

 • Aikuiset Naiset AFFSr Miehet AMFSr
 • Veteraanit (yli 55v) Naiset VFFSs Miehet VMFSr
 • Nuoret aikuiset 17-18v Naiset YAFFSr Miehet YAMFSr
 • Juniorit (13-16v) Tytöt JFFSr Pojat JMFSr
 • Minijuniorit (-13v) Tytöt CFFSr Pojat CMFSr

Kaikentyyppiset tähtäimet ovat sallittuja.
Laukaisulaitteet eivät ole sallittuja. 

Vastakaari, Perinteinen (TR)

 • Aikuiset Naiset AFTR Miehet AMTR
 • Veteraanit (yli 55v) Naiset VFTR Miehet VMTR
 • Nuoret aikuiset 17-18v Naiset YAFTR Miehet YAMTR
 • Juniorit (13-16v) Tytöt JFTR Pojat JMTR

Puusta valmistettu perinnejousi, joka voi olla yksiosainen jousi taikka jousi, joka on purettavissa kahteen tai useampaan osaan.

Jousen kahvan tulee olla pääasiassa puuta, joka saa olla vahvistettu lasi- tai hiilikuituvahvisteisilla polymeereilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.

Lavoissa tulee olla puinen ydin, joka saa olla ulkoapäin laminoitu käyttäen lasi- tai hiilikuitua tai muuta samankaltaista materiaalia.

Nuoli tulee ampua kädeltä tai nuolihyllyltä. Suojaksi kulumista vastaan, saa hyllyssä olla ohut levy (nahka- tai huopapalanen) keskiosaa vasten sekä pala huopaa, mattoa tai karvaa (tai muuta samankaltaista materiaalia) itsehyllyllä.

Keskiosassa ei saa olla mitään merkintöjä taikka virheitä, joita voidaan käyttää tähtäämiseen.

Mitkään lisäykset jousen tasapainottamisen, tasaukseen, vetojäykkyyden vähentämiseen, tähtäämiseen tai vetopituuden tarkastamiseen eivät ole sallittuja.

Irrallinen nuolihylly, säädettävä tai ei, on kielletty. Jousella pitää ampua “Välimerenotteella”. Sormiläppä tai ammuntahanska on sallittu.

Face walking (ankkuripisteen siirtely kasvoilla tai muuten) ei ole sallittua.

Ainoastaan yksi nokinpaikka on sallittu ja sen saa merkitä yhdellä tai kahdella merkillä. Pallonokin käyttö on sallittua.

Nuolet saavat olla mitä tahansa materiaalia ja ne sulitetaan luonnonsulilla. Nuolien tulee olla samankaltaisia pituudessa, painossa, jäykkyydessä, halkaisijassa ja nokeissa, väristä riippumatta. Myönnytyksiä tehdään kulumisensuhteen.

Lapavaimentimien, jännevaimentimien sekä jännenappien (brush guard) käyttö on sallittua ja käytettäessä tulee niiden olla ainakin kaksitoista (12) tuumaa nokinpaikan ala- tai yläpuolella. Jousiviinen saa asentaa jousenikkunaleikkauksen vastakkaiselle puolelle, kunhan mikään viinen osa ei näy ikkunaleikkauksessa. Jos jousiviineä käytetään, saa kilpailun aikana ampua ainoastaan nuolia kyseisestä viinestä.