Perinnejouset

Perinnejousi (HB)

Perinnejouseksi (jota kutsutaan myös historialliseksi tai primitiiviseksi jouseksi) tunnustamisen on perustuttava vuotta 1900 edeltävänä aikana hyväksyttyyn malliin ja käyttöön. Eroa eri jousimallien rakenteiden tai käytettyjen materiaalien mukaan ei ole.

Jousen on oltava joko kokopuinen- tai komposiittijousi (laminaatti-).
Erityiset nuolen pidikkeet tai nuolihyllyt sekä jousen keskiosan ikkunaleikkaukset ovat sallittuja edellyttäen, että ne kuuluvat kyseisen jousen perinteiseen, tunnustettuun historiallista painoarvoa olevaan malliin.

Jousen pitää olla valmistettu puusta tai materiaaleista, jotka olivat käytössä jousen historiallisen käyttöaikakauden aikana. Nykyaikaisia materiaaleja kuten hiilikuitua, lasikuitua ja epoksia ei saa käyttää. Perinteisten liimojen kuten luuliiman ja kuuman puunpihkan käyttö ei ole sallittua. Jousen keskiosaan ja lapoihin on käytettävä ainoastaan nykyaikaisia liimoja ja kiinnittimiä! Jousenjänteen vakiomateriaalin pitää olla polyesteri. Historiallisia (kuten pellava tai eläinjänne) ja/tai nykyaikaisia materiaaleja (kuten Kevlar, jne.) ei saa käyttää.

Nuolten on oltava puisia, sulitettuina luonnonsulilla ja niiden täytyy olla samalla tavalla sulitettuja ja nokitettuja väristä välittämättä. Nuolissa ei saa olla minkäänlaisia merkkejä tai merkkauksia, joita voi käyttää tähtäykseen, ja niiden pituus ei saa vaihdella enemmän kuin 25 mm kilpailun alussa. Nykyaikaiset nuolenkärjet kuten myös nykyaikaiset nokit ovat sallittuja. Nuolen varteen leikatut nokit ovat sallittuja vain, jos ne ovat vahvistettuja sopivilla materiaaleilla.

Lisävarusteet, kuten kudotut nokinpaikanmerkit ja peukalorenkaat ovat sallittuja edellyttäen, että sellainen lisävaruste oli käytössä jousen historiallisen käytön aikana.
Jousiampujalla on lopullinen vastuu varmistaa, että hänen kilpailussa käyttämänsä varusteet ovat historiallisesti oikein. Ampujan on turnauksen teknisten tarkastajien pyynnöstä esitettävä kirjalliset todisteet varusteidensa totuudenmukaisuudesta.