Vuosikokouskutsu, syyskokous 2015. 15.11.2015 klo 14.00 Lue lisää....

11.10.2015

VUOSIKOKOUSKUTSU, SYYSKOKOUS 2015                                                      

 

Suomen maastojousiampujain liiton vuosikokous 2015 (syyskokous) pidetään sunnuntaina15.11.2015 klo 14.00 ABC-Lohjan liikenneaseman kokoustilassa Hossanmäentie1, 08350 Lohja.

 

Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat:

 

·         suoritetaan kokouksen avaus

·         valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

·         valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

·         todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenyhdistykset

·         todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

·         vahvistetaan toimintasuunnitelma, - talousarvio  sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2016

·         valitaan joka toinen vuosi hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle hallituksen  jäsenet. Erovuorossa kuluvan hallituskauden lopussa on kolme hallituksen jäsentä. Tämänhetkisessä FFAA:n hallituksessa toimii puheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksessa pitää/voi toimia puheenjohtajan lisäksi vähintään 3 ja enintään 7 muuta jäsentä.

·         valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

·         käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

·         suoritetaan kokouksen päättäminen

 

Jos jäsenseuran puheenjohtaja ei itse pääse osallistumaan kokoukseen, on kokoukseen osallistuvalla seuran edustajalla oltava seuransa myöntämä valtakirja edustusoikeudesta.

Kokouksessa käsiteltäväksi haluttavat muut asiat on toimitettava puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle kirjallisina vähintään viikkoa ennen kokousta (pj.s-posti, rilau.misal@gmail.com tai vpj, s-posti, tuowinen@gmail.com

 

 

Tervetuloa!

 

Vantaalla 11.10.2015