Vastakaarijouset

IFFA luokka  Vaisto vastakaari BB(R)


Aikuiset Naiset AFBBr Miehet AMBBr

Veteraanit nyli 55v Naiset VFBBr Miehet VMBBr

Juniorit 13-16v Tytöt JFBBr Pojat JMBBr

Minijuniorit -13v Tytöt JFBBr Pojat JMBBr

Jousessa, nuolissa, jänteessä tai varusteissa ei saa olla tähtäämiseen käytettävissä olevia tähtäimiä, merkkauksia, merkkejä tai laminointeja. Säädettävää nuolihyllyä voidaan käyttää nuolen ja jousen ikkunaleikkauksen välisen tilan säätämiseen.

Vakaajien käyttö on sallittua.  

Ainoastaan yksi pysyvä nokinpaikka on sallittu, joka voidaan merkitä yhdellä tai kahdella nokinpaikanmerkillä. 

Mikään muu mekaaninen laite ei ole sallittu, paitsi yksi ei- säädettävä vetopituuden ilmaisin ja/tai jouseen kiinnitetty vesivaaka, joista kumpikaan ei saa ulottua nuolen yläpuolelle. 

Kaikkien käytettävien nuolten tulee olla yhdenmukaisia pituudeltaan, painoltaan, läpimitaltaan, sulitukseltaan ja nokitukseltaan, värityksen ollessa vapaa, sallien kuitenkin käytön ja kulumisen aiheuttamat muutokset. 

 

 

IFFA luokka Jousimetsästys, vastakaari BH(R)


Aikuiset Naiset AFBHr Miehet AMBHr

Veteraanit yli 50v Naiset VFBHr Miehet VMBHr

Juniorit 13-16v Tytöt JFBHr Pojat JMBHr

Minijunuirit Tytöt CFBHr Pojat CMBHr 

Jousen, nuolten, jänteen ja varusteiden on oltava vailla sellaisia tähtäysmerkintöjä, merkkejä, ja/tai laminointeja joita voisi käyttää tähtäämiseen. 

Vesivaaka ei ole sallittu. 

Yhtäkään minkäänlaista tähtäämiseen käytettävää laitetta ei saa olla kiinnitettynä ampujan varusteisiin. 

 Klikkeri ei ole sallittu. 

Jousiampujaa katseen linjaamisessa ja ankkurointipisteen yhdenmukaisuuden saavuttamisessa auttavat optiset laitteet eivät ole sallittuja.  Ainoastaan yksi pysyvä nokinpaikka jänteellä on sallittu. Nokinpaikka voi olla mer- kitty yhdellä tai kahdella nokinpaikanmerkillä. 

Ainoastaan yksi samana pysyvä ankkurointikohta on sallittu. Ampujan etusormen tulee koskettaa jänteelle asetetun nuolen nokkia. Sormien asentoa ei saa vaihtaa kilpailun aikana. Fyysisen vamman tai epämuodostuman ollessa kyseessä tulee sääntöön tehdä asianmukainen poikkeus. 

Kaikkien käytettävien nuolten tulee olla yhdenmukaisia pituudeltaan, painoltaan, läpimitaltaan, sulitukseltaan ja nokitukseltaan, värityksen ollessa vapaa, sallien kuitenkin käytön ja kulumisen aiheuttamat muutokset. 

Lehtistopparit (brush buttons) oikeilla paikoillaan lavan vastakaaren alkukohdassa, jänteenvaimentimet ylhäällä ja alhaalla vähintään 12 tuuman päässä nokinpaikasta, sekä jousinuoliviini asennettuna ikkunaleikkauksen vastakkaiselle puolelle kaikki viinen osat ikkunaleikkauksesta näkymättömissä ovat sallittuja. 

Sallittua on käyttää yhtä suoraa stabilisaattoria, jonka pituus ei saa ylittää 12 tuumaa jousen selkämyksestä mitattuna, pikalukitusmekanismi mukaan luettuna, jos sellaista käytetään. Minkäänlainen haaroitettu stabilisaattori tai vastapaino ei ole säännön mukainen. Kiinnitysholkki (kohta johon stabilisaattori ruuvataan kiinni) on osa stabilisaattoria. 

Vetojäykkyyttä ei saa säätää minkään yksittäisen kierroksen aikana. 

 

 

IFFA luokka Vapaa, rajoitettu - vastakaari FS(R) 


Aikuiset Naiset AFFSr Miehet AMFSr

Veteraanit (yli 55v) Naiset VFFSs Miehet VMFSr

Juniorit (13-16v) Tytöt JFFSr Pojat JMFSr

Minijuniorit (-13v) Tytöt CFFSr Pojat CMFSr

Kaikentyyppiset tähtäimet ovat sallittuja.
Laukaisulaitteet eivät ole sallittuja.