Taljajouset

IFAA luokka Vaisto - talja (BB(C)


 Aikuset Naiset  AFBBc  Miehet AMBBc

Veteraanit yli 55v Naiset VFBBc Mihet VMBBc

Juniorit 13-16v Tytöt JFBBc Pojat JMBBc

Minijuniorit -13v Tytöt CFBBc Pojat CMBBc

Jousessa, nuolissa, jänteessä tai varusteissa ei saa olla tähtäämiseen käytettävissä olevia tähtäimiä, merkkauksia, merkkejä tai laminointeja. Säädettävää nuolihyllyä voidaan käyttää nuolen ja jousen ikkunaleikkauksen välisen tilan säätämiseen.

Vakaajien käyttö on sallittua.  

Ainoastaan yksi pysyvä nokinpaikka on sallittu, joka voidaan merkitä yhdellä tai kahdella nokinpaikanmerkillä. 

Mikään muu mekaaninen laite ei ole sallittu, paitsi yksi ei- säädettävä vetopituuden ilmaisin ja/tai jouseen kiinnitetty vesivaaka, joista kumpikaan ei saa ulottua nuolen yläpuolelle. 

Kaikkien käytettävien nuolten tulee olla yhdenmukaisia pituudeltaan, painoltaan, läpimitaltaan, sulitukseltaan ja nokitukseltaan, värityksen ollessa vapaa, sallien kuitenkin käytön ja kulumisen aiheuttamat muutokset. 

 

IFAA luokka Jousimetsästys talja (BH(C)


Aikuset Naiset AFBHc Miehet AMBHc

Veteraanit yli 55v Naiset VFBHc Mihet VMBHc

Juniorit 13-16v Tytöt JFBHc Pojat JMBHc

Minijuniorit -13v Tytöt CFBHc Pojat CMBHc

Jousen, nuolten, jänteen ja varusteiden on oltava vailla sellaisia tähtäysmerkintöjä, merkkejä, ja/tai laminointeja joita voisi käyttää tähtäämiseen. 

Vesivaaka ei ole sallittu. 

Yhtäkään minkäänlaista tähtäämiseen käytettävää laitetta ei saa olla kiinnitettynä ampujan varusteisiin. 

 Klikkeri ei ole sallittu. 

Jousiampujaa katseen linjaamisessa ja ankkurointipisteen yhdenmukaisuuden saavuttamisessa auttavat optiset laitteet eivät ole sallittuja.  Ainoastaan yksi pysyvä nokinpaikka jänteellä on sallittu. Nokinpaikka voi olla mer- kitty yhdellä tai kahdella nokinpaikanmerkillä. 

Ainoastaan yksi samana pysyvä ankkurointikohta on sallittu. Ampujan etusormen tulee koskettaa jänteelle asetetun nuolen nokkia. Sormien asentoa ei saa vaihtaa kilpailun aikana. Fyysisen vamman tai epämuodostuman ollessa kyseessä tulee sääntöön tehdä asianmukainen poikkeus. 

Kaikkien käytettävien nuolten tulee olla yhdenmukaisia pituudeltaan, painoltaan, läpimitaltaan, sulitukseltaan ja nokitukseltaan, värityksen ollessa vapaa, sallien kuitenkin käytön ja kulumisen aiheuttamat muutokset. 

Lehtistopparit (brush buttons) oikeilla paikoillaan lavan vastakaaren alkukohdassa, jänteenvaimentimet ylhäällä ja alhaalla vähintään 12 tuuman päässä nokinpaikasta, sekä jousinuoliviini asennettuna ikkunaleikkauksen vastakkaiselle puolelle kaikki viinen osat ikkunaleikkauksesta näkymättömissä ovat sallittuja. 

Sallittua on käyttää yhtä suoraa stabilisaattoria, jonka pituus ei saa ylittää 12 tuumaa jousen selkämyksestä mitattuna, pikalukitusmekanismi mukaan luettuna, jos sellaista käytetään. Minkäänlainen haaroitettu stabilisaattori tai vastapaino ei ole säännön mukainen. Kiinnitysholkki (kohta johon stabilisaattori ruuvataan kiinni) on osa stabilisaattoria. 

Vetojäykkyyttä ei saa säätää minkään yksittäisen kierroksen aikana. 

IFAA luokka Vapaa, rajoitettu - talja (FS(C)


Aikuset Naiset AFFSc Miehet AMFSc

Veteraanit yli 55v Naiset VFFSc Mihet VMFSc

Juniorit 13-16v Tytöt JFFSc Pojat JMFSc

Minijuniorit -13v Tytöt CFFSc Pojat CMFSc

 

Kaikentyyppiset tähtäimet ovat sallittuja.
Laukaisulaitteet eivät ole sallittuja. 

 

IFAA Luokka Vapaa, rajoittamaton (FU) 


Aikuset Naiset AFFU Miehet AMFU

Veteraanit yli 55v Naiset VFFU Mihet VMFU

Juniorit 13-16v Tytöt JFFU Pojat JMFU

Minijuniorit -13v Tytöt CFFU Pojat CMFU

 

Kaikentyyppiset IFAA:n Maailmanneuvoston tunnustamat jouset, tähtäimet ja laukaisulaitteet ovat sallittuja. 

 

IFFA luokka Jousimetsästys, rajoitettu (BL) 


Aikuset Naiset AFBL   Miehet AMBL

Veteraanit yli 55v Naiset VFBL Mihet VMBL

Juniorit 13-16v Tytöt JFBL Pojat JMBL

Samat säännöt ovat voimassa kuin "Jousimetsästys, Rajoittamaton"- luokassa,

mutta laukaisulaitteet eivät ole sallittuja.

 

IFAA Jousimetsästys, rajoittamaton (BU)


 Aikuset Naiset AFBU Miehet AMBU

Veteraanit yli 55v Naiset VFBU Mihet VMBU

Juniorit 13-16v Tytöt JFBU Pojat JMBU

Kaikentyyppiset IFAA:n Maailmanneuvoston tunnustamat jouset ja laukaisulaitteet ovat sallittuja. 

Neljällä tai viidellä kiinteällä tähtäyspisteellä varustetut tähtäimet ovat sallittuja, eikä tähtäintä tai mitään tähtäyspisteistä saa liikuttaa kierroksen aikana. 

Nuppitähtäimen tulee olla suorarunkoinen aina kiinnityskohdastaan tähtäyspistee- seen saakka, asennoltaan tähtäimen sisällä lähempänä vaakakuin pystytasoa, vain yhden tähtäyskuvan ollessa mahdollinen kutakin tähtäinnuppia kohden. Suojarenkaalla varustetut nupit tai optiset tähtäimet eivät ole sallittuja. 

Laukaisulaitteet ovat sallittuja. 

Huulimerkki tai jännetähtäin on sallittu, mutta eivät molemmat. Jännetähtäimeen ei saa kuulua tai siihen ei saa olla kiinnitettynä minkäänlaista näkymää suurentavaa laitetta. 

Tähtäimen suojarenkaita/ suojia voidaan käyttää edellyttäen että suojan yläpinnan ja ylimmän tähtäysnupin välinen välimatka on suurempi kuin ylimmän ja toiseksi ylimmän tähtäysnupin välinen välimatka. Sama tilavaatimus koskee myös alinta tähtäysnuppia ja suojan alapintaa. 

Kaikki muut Jousimetsästys- luokkaa koskevat säännöt ovat voimassa.