Pitkäjouset

IFAA luokka LB (Long Bow)


AIkuiset Naiset AFLB Miehet AMLB

Veteraanit  (yli 55v) Naiset VFLB Miehet VMLB

Juniorit (13-16v) Tytöt JFLB Pojat JMLB

Minijuniorit (-13v) Tytöt CFLB Pojat CMLB

Mistä tahansa materiaalista valmistettu jousi, joka voi myös olla purettavissa kah- teen osaan ja liitettävissä kädensijan kohdalta uudelleen yhteen yhdeksi jouseksi (ainoastaan yhdellä liitoksella), joka jännitettynä muodostaa yhden yhtäjaksoisen kaaren, joka mitataan seuraavasti: kun jousi jänteelle viritettynä asetetaan niin, että jänne on pystysuorassa asennossa, täytyy minkä tahansa lavalta valitun pisteen ja kuvitteellisen vaakasuoran viivan välisen kulman aina pienentyä liikutettaessa tätä pistettä jousen kädensijasta kauemmaksi. Jos lavan kaaren yhtäjaksoisuudesta on epäilystä, ei jousen keskiosan kavennuksista lavan kärjen vahvistuksiin asti (jos vahvistuksia ei ole niin silloin siihen kohtaan jossa jänne lepää jänneurassa) pitkin jousen selkämystä asetettuun mittanaruun tule jäädä rakoja mittanarun ja jousen lavan välille. 

Kärjen vahvistukset eivät saa olla yli 20mm korkeita mitattuna jousen lavan yläpinnasta, eivätkä pituudeltaan yli 50mm mitattuna jänneuran keskeltä kohti jousen kädensijaa. 

Jousessa saa olla ikkunaleikkaus sekä nuolihylly. Ikkunaleikkauksen on oltava viistottu koko pituudeltaan sekä pyöristetty kohdasta jossa ikkunaleikkaus kohtaa ylälavan. Ikkunaleikkaus ei saa syvyydeltään ylittää jousen keskikohtaa. 

Jousen ampujan puoleisella kyljellä, kädensijassa, ikkunaleikkauksessa ja nuolihyllyssä ei saa olla mitään merkkauksia tai merkkejä joita voisi käyttää tähtäämisessä. 

Mitkään jouseen tehtävät lisäykset, joiden tarkoituksena on jousen vakaaminen, tasaaminen, vetojäykkyyden vähentäminen, tähtääminen ja/tai vetopituuden merkkaaminen, eivät ole sallittuja. 

Jänteellä on sallittu vain yksi nokinpaikka, joka voi olla merkittynä yhdellä tai kah- della nokinpaikanmerkillä. Pallonokkien tai vastaavien tapauksessa sallitaan vain yksi nokinmerkki. 

Jänteenvaimentimet vähintään 30cm päässä nokinpaikasta ovat sallittuja. 

Nuolten tulee olla puuta, sulitettuja luonnonsulilla, ja niiden tulee olla yhdenmu- kaisia pituudeltaan, sulitukseltaan ja kärjiltään, värityksen ollessa vapaa. Nuolessa ei saa olla mitään merkkauksia tai merkkejä joita voisi käyttää apuna tähtäämisessä. Nokkien materiaali on vapaa ja minkä painoista kärkeä tahansa voidaan käyttää. 

Jousen ampumisessa tulee käyttää "välimeren tyylin"- laukaisua. Fyysisen vamman tai epämuodostuman ollessa kyseessä tulee sääntöön tehdä asianmukainen poikkeus. 

Ilmoittautuneet, jotka eivät täytä yllä esitettyjä sääntöjä, tulee siirtää "Jousimetsästys, vastakaari"- luokkaan, tai sellaiseen ampumaluokkaan jossa kyseinen varustus on sallittu ja mahdollista käyttää.